Hukum Perjanjian Taklik Talak

Mukadimah Manusia diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan terdiri dari laki-laki dan perempuan. salah satu...

Visi Keluarga Muslim Dalam al-Quran

A. Tujuan Keluarga dalam Islam وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ...

Kaidah yakin tidak hilang dengan keraguan dan contohnya

اليقين لا يزول بالشك “Yakin tidak hilang dengan keraguan“

Otodidak gurunya setan?

Sering kita mendengar perkataan, “مَن لا شيخَ له؛ فشيخُه الشيطان”

Takhrij Hadis Dosa Riba Sama Dengan Menzinahi Ibu

Riba yang memiliki sekurangnya 70 pintu, diantara dosanya menyamai dengan berzina dengan ibunya, menghancurkan kehormatan saudaranya semuslim...

HADITS KEMBALINYA KHILAFAH ‘ALA MINHAJI NUBUWWAH

Tidak ada orang Islam yang tidak ingin kekhilafahan model khulafa’u rosyidin datang lagi terwujud di muka bumi ini...

Analisis Hadits “Rabbighfirlii Aamiin” Setelah Al Fatihah

Kajian Analisis Hadits membaca "Rabbighfirlii Aamiin" setelah Al-Fatihah. Hadits yang dimaksud adalah :

Kedudukan Hadits Shaum (Puasa) 1-9 Dzulhijjah

Telah terjadi ikhtilaf di kalangan ulama terkait kedudukan hadits shaum 1 hingga 9 Dzulhijjah, namun lepas dari itu,...

HADITS DHAIF TENTANG MEMBACA SURAH 3 QUL SEKALIGUS DI RAKAAT TERAKHIR WITIR

Kita melihat sebagian imam masjid selalu membaca di rakaat terakhir witir: Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, yang kita...

Benarkah Sahabat Nabi Menganjurkan Mengaji Al Quran di Kuburan ?

Benarkah Sahabat Umar bin Khaththab dan Para Sahabat Anshar Menganjurkan Mengaji Al Quran di Kuburan ?