Beranda Shalat Status Hadis Mendawamkan Qunut Subuh

Status Hadis Mendawamkan Qunut Subuh

1318
0
shalat subuh

Bagaimana kedudukan hadits yang menyebutkan Rosulullah tetap melakukan qunut shalat fajar hingga meninggal dunia ?

عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ تَرَكَهُ ، فَأَمَّا فِى الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

Dari anas sesungguhnya Nabi berqunut selama satu bulan, mendoakan kepada mereka kemudian meninggalkannya. Adapun pada salat subuh beliau terus-menerus melaksanakannya hingga menemui ajalnya (H.R. Ahmad, Musnad Ahmad 20/95, al-Baihaqi, Sunan al-Kubra 2/201, ad-Daraqutni, Sunan ad-Daraqutni 2/370, Abdurrazaq, Mushannaf Abdurrazaq 3/10, at-Thahawi, Syarah Ma’ani al-Atsar 1/244, lafadz al-Baihaqi)

Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja’far ar-Razi, nama aslinya adalah Isa bin Abu Isa Mahan at-Tamimi. Penilaian para ulama. Pertama yang menta’dil

1. Yahya bin Ma’in “Kana tsiqah khurasaniyan” dalam riwayat lain “Salih” serta Tsiqah wa huwa yaghlith”

2. Ahmad bin Hanbal “Salih al-Hadis”

3. Ibnu Madini “ Kana Indana Tsiqah”

4. Muhammad bin Abdullah bin Ammar “tsiqah”

5. Zakariya bin Yahya as-Saji “shaduq, laisa bi mutqin”

Para ulama jarh dan ta’dil yang menjarah

1. Ahmad bin Hanbal “Laisa bi qawwiyin fil hadists”, “Mudhtarib al-hadits”

2. Yahya bin Ma’in “Yuktabu haditsuhu wa lakinnahu yukhti’”

3. Ibnu Fallas “Fihi Dha’fun, wa huwa min ahli assidqi, sayyi’ al-Hifdz”

4. Abu Zur’ah “Syaikhun, yahimmu katsirun”.

5. An-Nasa’i “Laisa bil qawwi”

6. Ibn Karrasy “Sayyi’ al-Hifdz, shaduq”

7. Ibn Hibban “minnan yanfaridu bi al-manakir min al-masyahir”

(tahdzib al-Kamal, 33/194, at-Takmil fi al-Jarh wa Ta’dil 3/121, al-Majruhin, 2/45)

Dalam kaidah ilmu hadis, ketika jarh dan ta’dil bertentangan, maka jarh didahulukan daripada ta’dil. Apalagi dalam hal ini sebagian jarhnya mufassar. Diantaranya imam Ibn Hibban menjarah Abu Ja’far ar-Razi sebagai berikut :

كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير ، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات ، ولا يجوز الاعتبار بروايته إلا فيما لم يخالف الأثبات

Dia termasuk orang yang menyendiri periwayatannya dengan hadis-hadis munkar dari guru-gurunya yang masyhur, aku tidak menerima periwayatannya kecuali khabarnya berkesuaian dengan perowi yang tsiqat, tidak boleh juga dijadikan i’tibar periwayatannya, kecuali riwayatnya tidak bertenngan dengan yang lebih atsbat (al-Majruhin, 2/45)

Imam Ibn Hajar menilai shaduq sayyi’ al-hifdzi (Taqrib at-Tahdzib, 8018). Penilaian tersebut masuk dalam martabat yang kelima dimana maksudnya, jika menyendiri periwayatannya, hadisnya dhaif namun jika ada mutabaah dan syawahid, maka naik menjadi hasan lighairih. Pembuktian kelemahan riwayat Abu Ja’far ar-Razi tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama bertentangan dengan hadis yang lebih sahih yang menerangkan Rasulullah Saw berqunut hanya sebulan penuh, kemudian meninggalkannya

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ.

Dari Anas bin Malik sesungguhnya Rasulullah Saw berqunut selama satu bulan kepada satu kaum dari bangsa arab, kemudian meninggalkannya (H.R. Muslim, Sahih Muslim 2/137)

Kedua, jika diperhatikan matan hadis Anas – ar-Rabi’ bin Anas – Abu Ja’far ar-Razi dengan riwayat HR Muslim dari sahabat Anas – Qotadah  maka kemungkinan besar tambahan tersebut dari kejelekan hafalan dari Abu Ja’far ar-Razi.

Ketiga, bertentangan dengan keterangan sahabat

عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِى يَا أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِىٍّ هَا هُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ فَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِى الْفَجْرِ فَقَالَ أَىْ بُنَىَّ مُحْدَثٌ

Dari Abu Malik al-Asyja’i berkata : Abu bertanya pada ayahku (thariq bin Asyim) “wahai ayahku engkau pernah salat dibelakang Rasulullah Saw, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ketika di Kuffah selama lima tahun. Apakah mereka semua berqunut pada salat subuh ? beliau menjawab “wahai anakku, itu sesuatu yang diada-adakan” (H.R. Ibn Majah, Sunan Ibn Majah 4/174)

Keempat, hadis tersebut ada syahid yaitu dari riwayat Hasan al-Basri dari Anas bin Malik

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقْتُهُ قَالَ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ حَتَّى فَارَقْتُهُ

Aku salat bersama Rasulullah Saw, beliau tidak meninggalkan berqunut setelah ruku’ dalam salat subuh sehingga beliau meninggal. Akupun salat dibelakang Umar bin Khattab selalu berqunut setelah ruku pada salat subuh sehingga beliau wafat

Namun dalam sanadnya ada rawi yang bernama Amr bin Ubaid yang dinilai oleh imam Ibn Ma’in “la yuktabu haditsuhu”  imam Nasai “matruk al-hadits”, Imam Ayub dan Yunus “yakdzib”. Oleh karena itu hadisnya sangat lemah sehingga tidak dapat menjadi penguat bagi hadis Abu Ja’far ar-Razi. Sehingga konsekuensinya hadis riwayat Abu Ja’far ar-Razi tersebut menyendiri dalam periwayatan, tidak bisa naik menjadi hasan lighairih.

Dengan demikian status hadis mendawamkan qunut subuh selain qunut nazilah berderajat dhoif, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah dan diamalkan. pendapat inilah menurut hasil penelitian kami yang paling rojih.